Zásady ochrany súkromia

Zásady o ochrane osobných údajov

Vážení zákazníci, náš web pre zlepšení kvality našich služieb využíva reklamné funkcie eGoogle Analytics - Demografické prehľady a prehľady záujmov, ktoré nám umožňujú lepšie spravovať obsah webu, zaradenie produktov na stránkach atď.

Využitie súborov cookie

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenávať informácie o vašej návšteve. Hlavné využitie je v sledovaní počtu návštevníkov na stránke. Vaša budúca návšteva stránok môže byť vďaka súborom cookie jednoduchšia a produktívnejšia. Bez súborov cookie by bolo prechádzanie webov zložitejšie.

Pokiaľ si prajete, od reklamných funkcií sa môžete jednoducho odhlásiť. Stačí si do prehliadača pridať Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Ochrana osobných údajov E-shopu luxifer.sk

1. Spoločnosť Luxifer SK s. r. o., so sídlom Osadná 2, Bratislava, 831 03, IČO: 53 794 681, zapísané v obchodnom registre Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152813/B (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje

 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • adresu/sídlo

2. Hore uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre odbavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, pokiaľ medzi vami a predávajúcim dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov správcu.

3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb. O službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo klikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané firmou Luxifer SK s. r. o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Shoptet, prevádzkovanej spoločnosťou Shoptet, a.s., sídlom Dvořeckého 628/8, Praha 6 – Břevnov, 169 00, Praha 6
 • Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailové adrese info@luxifer.sk

6.Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľa webovej stránky luxifer.sk, užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu za účelom:

 • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webových stránkach.
 • základnej funkčnosti webových stránok
 • zber cookies za účelom uvedeným vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia.
 • Webové stránky je možné používať i v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu – tento režim je možný buďto nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaše námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies potrebné pro funkčnosť webu budú uchované len po dobu potrebne nutnú pre fungovanie webu.
 •  Vznesie-li návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nie je v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 • Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webe, sú posudzovaný v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 • Zhromažďované cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

7. Zoberte prosím na vedomie, že podľa nariadenia máte právo:

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
 • požadovať po nás informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
 • žiadať po nás výmaz týchto osobných údajov, výmaz uskutočníme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
 • na prenos údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
 • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov

1. udeľuje týmto súhlas spoločnosti Luxifer SK s. r. o., so sídlom Osadná 2, Bratislava, 831 03, IČO: 53 794 681, zapísané v obchodnom registre Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152813/B (ďalej len "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával / a nasledujúce osobné údaje:

 • meno / prezývku
 • emailovú adresu
 • fotografiu (ak poskytnete cez službu tretej strany).

2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • zobrazenia diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom

3. Súhlas udeľujete na spracovanie po dobu 10 rokov a to za účelom:

 • zobrazenia diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcim

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Shoptet, prevádzkovanej spoločnosťou Shoptet, a.s., sídlom Dvořeckého 628/8, Praha 6 – Břevnov, 169 00, Praha 69
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

5. Osobné údaje nebudú odovzdané mimo územie EU.

6. Súhlas so spracovaním možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu.

7. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späťvziatie bude mať za následok anonymizované informácií o diskutujúcim u vašich príspevkov (úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu), popr. na slovnú žiadosť (list, email) kompletné vymazanie vašich diskusných príspevkov.
 • požadovať od Správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správcu prístup k vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaša práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania dotazníka zákazníckej spokojnosti

1. udeľuje týmto súhlas spoločnosti Luxifer SK s. r. o., so sídlom Osadná 2, Bratislava, 831 03, IČO: 53 794 681, zapísané v obchodnom registre Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152813/B (ďalej len "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov o zrušení smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával / a nasledujúce osobné údaje:

 • emailovú adresu
 • informácie o zakúpenom tovare

2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • zaslanie dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti

3. Súhlas udeľujete na spracovanie po dobu 60 dní a to za účelom:

 • zaslanie dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti

4. Na spracovanie týchto osobných údajov Správca využíva tohoto Spracovateľa:

 • Poskytovateľom služby Shoptet, prevádzkovanej spoločnosťou Shoptet, a.s., sídlom Dvořeckého 628/8, Praha 6 – Břevnov, 169 00, Praha 69
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

6. Súhlas so spracovaním možno vziať kedykoľvek späť, a to kliknutím na odkaz pre úpravu preferencií súkromia v dolnej časti webu, kde možno udelený súhlas e-shopu odvolať. Ďalej možno vziať súhlas späť kliknutím na príslušný odkaz v emaile s dotazníkom spokojnosti. V takom prípade sa odhlásite z odberu na strane poskytovateľa služby Shoptet a.s..

7. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späťvzatie bude mať za následok ukončenie zasielania dotazníka spokojnosti
 • požadovať od Správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správcu prístup k vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať vaše spracúvané osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely použitia funkcie Strážny pes

1. udeľuje týmto súhlas spoločnosti Luxifer SK s. r. o., so sídlom Osadná 2, Bratislava, 831 03, IČO: 53 794 681, zapísané v obchodnom registre Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152813/B (ďalej len "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával / a nasledujúce osobné údaje:

 • emailovú adresu

2. Emailová adresa bude spracovaná za účelom:

 • využitia funkcie Strážny pes - zaslanie e-mailovej notifikácie, akonáhle sa zmení Skladovosť / cena zvoleného produktu podľa požadovaných preferencií používateľ.

3. Súhlas udeľujete na spracovanie po dobu 180 dní a to za účelom:

 • zaslanie e-mailové notifikácie, akonáhle sa zmení Skladovosť / cena zvoleného produktu podľa požadovaných preferencií používateľa

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Shoptet, prevádzkovanej spoločnosťou Shoptet, a.s., sídlom Dvořeckého 628/8, Praha 6 – Břevnov, 169 00, Praha 69
 • Prípadne ďalších poskytovateľov spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

6. Súhlas so spracovaním možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu na kontaktnú adresu info@luxifer.cz so žiadosťou o odhlásení, alebo kliknutím v prijatom maile Strážneho psa.

7. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späťvzatie bude mať za následok odstránenie e-mailové adresy z funkcie Strážny pes
 • požadovať od Správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správcu prístup k vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať vaše spracúvané osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozposielania e-mailových osobných oznámení

1. udeľuje týmto súhlas spoločnosti Luxifer SK s. r. o., so sídlom Osadná 2, Bratislava, 831 03, IČO: 53 794 681, zapísané v obchodnom registre Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152813/B (ďalej len "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával / a nasledujúce osobné údaje:

 • emailovú adresu

2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení

3. Súhlas udeľujete na spracovanie po dobu 3 rokov a to za účelom:

 • zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Shoptet, prevádzkovanej spoločnosťou Shoptet, a.s., sídlom Dvořeckého 628/8, Praha 6 – Břevnov, 169 00, Praha 69
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužív

5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územie EÚ.

6. Súhlas so spracovaním možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení.

7. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späťvzatie bude mať za následok ukončenie rozposielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja
 • požadovať od Správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správcu prístup k vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať vaše spracúvané osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie používateľského účtu

1. udeľuje týmto súhlas spoločnosti Luxifer SK s. r. o., so sídlom Osadná 2, Bratislava, 831 03, IČO: 53 794 681, zapísané v obchodnom registre Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152813/B (ďalej len "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával / a nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • telefónne číslo
 • fakturačnú adresu
 • dodaciu adresu
 • históriu objednávok

2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • zriadenia a administrácie používateľského účtu
 • ponúknutia pohodlnejšieho nákupného zážitku

3. Súhlas udeľujete na spracovanie po dobu 5 rokov a to za účelom:

 • zriadenia a administrácie používateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním používateľského účtu, čiže pri každom prihlásení do používateľského účtu
 • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Shoptet, prevádzkovanej spoločnosťou Shoptet, a.s., sídlom Dvořeckého 628/8, Praha 6 – Břevnov, 169 00, Praha 69
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva

5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

6. Súhlas so spracovaním možno vziať kedykoľvek späť, a to a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie.

7. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späťvzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov
 • požadovať od Správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správcu prístup k vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať vaše spracúvané osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk

1. udeľuje týmto súhlas spoločnosti Luxifer SK s. r. o., so sídlom Osadná 2, Bratislava, 831 03, IČO: 53 794 681, zapísané v obchodnom registre Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152813/B (ďalej len "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával / a nasledujúce osobné údaje:

 • marketingové cookies (anonymné)
 • aktivita užívateľa (prehliadané produkty a stránky, nákupné správanie)

2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií
 • personalizácie (teda prispôsobenie) obchodných ponúk alebo kampaní

3. Súhlas udeľujete na spracovanie po dobu 90 dní a to za účelom:

 • marketingového spracovania vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite
 • personalizácie (teda prispôsobenie) obchodných ponúk alebo kampaní, pokiaľ túto dobu nepredĺžite

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Shoptet, prevádzkovanej spoločnosťou Shoptet, a.s., sídlom Dvořeckého 628/8, Praha 6 – Břevnov, 169 00, Praha 69
 • Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Poskytovateľom služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva

5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. (Servery na území EÚ)

6. Súhlas so spracovaním možno vziať kedykoľvek späť, a to úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu alebo zaslaním emailu.

7. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späťvzatie bude mať za následok zabránenie spúšťania remarketingových kódov reklamných nástrojov a zabránenie personalizácie obsahu na webových stránkach e-shopu
 • požadovať od Správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správcu prístup k vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať vaše spracúvané osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov