Aký kábel na svetlá a na výrobu svietidiel?

Naše komponenty na výrobu svietidiel zahŕňajú textilné káble v najväčšej produktovej ponuke na trhu. Káble delíme podľa vzoru, farby a priemeru vodičov na:

  • 2x 0,75mm
  • 3x 0,75mm
  • 3x 1,5mm

Naša orientačná tabuľka vám môže byť nápomocná pri výbere vhodného priemeru vodiča. Znázorňuje odporúčanie maximálneho zaťaženia v Ampéroch (A) a vo Wattoch (W) pre napätie 230V. Zároveň je v tabuľke uvedené akým ističom by mal byť vybraný prierez kábla istený. Reálne hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na umiestnení kábla (voľne vedený, zamurovaný, v ochrannej trubke - husí krk a pod.) a na ďalších faktoroch ako je celkový príkon svietidiel alebo materiál, v ktorom sú káble uložené.

Prierez jadra [mm²] A2
max. prúd [A]
Príkon
[kW]
A2
istenie [A]
0,34 4,5 1 -
0,5 7 1,6 -
0,75 9 2 -
1 11 2,5 6
1,5 15 3,4 10
2,5 20 4,6 16
4 25 5,7 20

Aké je naše odporúčanie ohľadom výberu dvojžilového 2x0,75mm alebo trojžilového 3x0,75mm kábla?

Stretávame sa s otázkami aký kábel zvoliť na výrobu svietidiel. Prvou otázkou, ktorú rad našich zákazníkov rieši je, či použiť dvojžilový kábel (napríklad 2x 0,75mm) alebo trojžilový kábel (napríklad 3x 0,75mm). V tomto prípade platí odporúčanie:

  • Dvojžilovým (napríklad 2x 0,75mm) káblom je možné pripojiť svietidlo Triedy ochrany II. Tj. svietidlo s dvojitou, alebo zosilnenou izoláciou neobsahujúcou neživé časti, pri ktorých by hrozilo nebezpečenstvo zasiahnutia el. prúdom. Zjednodušene povedané, nemá viditeľné kovové časti, na ktorých by dotykom mohlo dôjsť k úrazu el. prúdom. Také svietidlo ani nemá svorku na pripojenie tretieho, ochranného vodiča. Ide o zapojenie svetla bez uzemnenia. Pridávame aj odpoveď na otázku ako zapojiť svetlo na 2 drôty (vodiče):

Zapojení svítidla 2-žilově

  • Trojžilovým káblom je nutné pripojiť svietidlá nespĺňajúce Triedu ochrany II. U týchto svietidiel je ochrana pred úrazom elektrickým prúdom zaistená základnou izoláciou a spojením neživých častí spotrebiča s ochranným vodičom siete. Zjednodušene povedané u týchto svietidiel je možné sa dotknúť kovových častí. Tie sú spojené s tretím, ochranným vodičom a tým je zaistená ich ochrana. Pridávame aj odpoveď na otázku ako zapojiť svetlo na 3 drôty (vodiče):

Zapojení svítidla 3-žilově

Na aký účel odporúčame káble 3x 1,5mm?

Všeobecne platí, že vo vnútorných rozvodoch musí byť oddelený N a PE vodič (modrý a žltozelený). Z tohto odporúčania vyplývajú trojvodičové káble pre jednofázové spotrebiče (na 230V) ako jednoznačná voľba. Všeobecné odporúčanie znie, že pre svetelné okruhy sa používajú vodiče Cu 3x 1,5mm s istením 6 – 10A.

Textilné káble 3x 1,5mm je možné využiť aj pre zásuvky a zásuvkové okruhy za predpokladu, že budú istené 10A ističom. Toto riešenie je možné aplikovať na samostatné zásuvky špeciálne určené pre konkrétny spotrebič ktorému 10A a menej postačuje. Napríklad môže ísť o samostatnú zásuvku pre chladničku, rúru, počítač, čerpadlo, atď. Kábel 3x 1,5mm neodporúčame pre univerzálne zásuvky a zásuvkové okruhy.

Na aký účel odporúčame káble 3x 2,5mm?

Pre zásuvkové elektrické okruhy platia odporúčania s využitím vodiča Cu 3x 2,5mm a istenie 16A ističom. Textilné káble s priemerom 2,5mm aktuálne nie sú v našej produktovej ponuke, ale môžeme ponúknuť uloženie týchto káblov do plastových ohybných rúrok. Opletené husie krky umožňujú povrchové vedenie káblov mimoriadne estetickou formou.

#zavolajte#