Ako zapojiť objímku žiarovky?

Náš odborný článok rieši problematiku ako zapojiť objímku žiarovky, aby zapojenie bolo správne, funkčné a zodpovedalo normám. Zapojenie objímky nie je zložité, vyžaduje si však dôkladnosť pri zapojení jednotlivých vodičov a základné náradie, ktoré má väčšina domácností po ruke. Podobne ako u všetkých elektrických zariadení, tak i zapojenie objímky žiarovky by mala vykonávať kvalifikovaná osoba v podobe elektrikára. V prípade, že to zo závažného dôvodu nie je možné vám pomôže náš článok so všeobecnými radami a odporúčaniami.

Pred samotným zodpovedaním dotazu ako zapojiť objímku žiarovky je dobré sa všeobecne zoznámiť s teóriou. Preto pridávame popisy jednotlivých vodičov s vysvetlením:

  • Hnedý / čierny kábel - fázový vodič (L)
  • Modrý kábel - nulový vodič (N)
  • Žltozelený kábel - ochranný uzemňovací vodič (PE)

 

1. Bezpečnosť a príprava

Uistite sa, že pred začiatkom práce nie je elektrický kábel, na ktorý budete pripevňovať objímku pod napätím.

2. Zapojenie objímky žiarovky

Vždy pripojte Hnedý / čierny kábel - fázový vodič (L) ku stredovej časti objímky a modrý kábel - nulový vodič (N) k samotnej objímke. Aj keď by žiarovka mohla fungovať aj pri opačnom zapojení, je nutné dodržať toto pravidlo pre správne elektrické zapojenie.

Ochranný žltozelený kábel - ochranný uzemňovací vodič (PE) sa väčšinou pripojuje ku samotnému lustru alebo lampe. Pri zapojovaní dbajte na to, aby nebola izolácia vodičov pruchytená pod skrutkami. Tiež je potrebné nechať primeranú rezervu vodičom pre prípadné opravy.

 

Zapojenie plastových objímek na vodiče 2x 0,75mm

Zapojenie plastových objímek na vodiče 3x 0,75mm

3. Zapojenie žiarovky do objímky

Zapojenie objímky na žiarovky máme úspešne zasebou. Teraz ostáva len osadiť ju vhodnou žiarovkou. Podľa typu sa môže jednať o E27 žiarovky alebo E14 žiarovky.

#zavolajte#